Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek Dunda - Cyril a Metoděj překonali beznaděj

Svatý Cyril a Metoděj mi byli sympatičtí už od dětství. V přifařené obci v naší valečské farnosti v Třebenicích je kaplička svatého Cyrila a Metoděje a u ní vždy 5. července bývá poutní mše svatá venku pod širým nebem. V době totality, kdy nic takového nebylo zvykem, tato bohoslužba na mě vždy silně působila. Cyrilometodějská pouť na mě vždy dýchla ovzduším svobody a naděje, že jednou to tak bude moci být všude. Aniž bych tehdy o tom nějak moc přemýšlel, právě tito dva světci se mi spojovali s určitou nadějí, že bude lépe.

Později jsem studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, a pak i v Olomouci a opět Cyril a Metoděj byli znamením naděje, že víra, kterou v naší zemi hlásali a kterou jsem mohl při studiu na Cyrilometodějských fakultách objevovat a upevňovat, bude znovu hlásána srozumitelně našim národům a národem přijímána.

Díky spolupráci s panem proboštem mikulovským P. Stanislavem Krátkým, velkým šiřitelem Cyrilometodějského poselství, jsem byl inspirován k tomu, abychom se věnovali práci s kluky v duchu Cyrilometodějského odkazu. A tak vznikly skupiny Dyjáků (Dyják staroslověnsky znamená žák Cyrila a Metoděje) a Soluňáků (jejich název vypovídá o tom, že následují příklad soluňských bratří Cyrila a Metoděje). A ukázalo se, že příklad Cyrila a Metoděje a jejich odkaz je velmi nosný a přitažlivý pro mladé, a to nejen pro kluky.

Čím víc jsem se pak zaobíral zkoumáním životů Cyrila a Metoděje, tím víc ke mně promlouvalo každé místo, kde jsou uctíváni, nebo kde se traduje, že tam působili. Mám velké štěstí, že farnosti které mám na starosti, leží podél řeky Dyje. Podle jednoho možného výkladu tato řeka dostala svůj název v souvislosti s žáky svatého Cyrila a Metoděje - dyjáky, kteří kolem této řeky působili    od toho název Dyje. Dva blízké kostely Horní Břečkov a Starý Petřín jsou podle staré tradice spojeny právě s Cyrilometodějským působením. Cesta přes Vranov n/D a vranovská svatyně jsou též spojovány, i když to není písemně doloženo, s Cyrilometodějskou misí. Zvlášť románský kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově n/D. Podle názorů odborníků už v době Velkomoravské stál, a to už ani nezabíhám do podrobností, které se týkají hypotézy, že právě v tomto chrámu byl pohřben svatý Metoděj. A mohlo by tomu nasvědčovat i to, že podle starých záznamů byl pohřben v kostele Panny Marie na ostrohu nad řekou.

Že žiji v Cyrilometodějské oblasti, považuji za velkou milost a povzbuzení. Na obou bratřích si vážím především toho, že nikdy nic nevzdávali. Když se jim do cesty stavěly překážky, oni trpělivě a vytrvale pokračovali v započatém díle, a to i za cenu velkých obětí. To ať je nám výmluvným příkladem pro naše snahy ve prospěch šíření hodnot víry v naší zemi.

Bohu díky za Cyrila a Metoděje a za jejich jedinečný životní příklad.

P. Marek Dunda     

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář